Delft Profielen heeft vorige maand het BES 6001 certificaat in ontvangst genomen. Bart Cijs, adviseur van ValQ Training en Advies, heeft Delft Profielen begeleid tijdens het proces. De daadwerkelijke audit was een uitdaging in deze tijd in verband met corona. Er zijn geen Nederlandse auditoren die dit uitvoeren vandaar dat er door middel van videobellen een inkijk is gegeven in het bedrijf. Op deze manier zijn de gevraagde eisen aangetoond en is Delft Profielen dan ook erg trots op dit certificaat. Hiermee laat Delft Profielen zien dat de materialen verantwoord ingekocht worden.

 

Bes 6001 is een in Engeland ontwikkelde certificeringsmethodiek die zich richt op de onderbouwde herkomst van materialen (responsible sourcing). Verantwoorde inkoop betekent concreet dat Delft Profielen en de toeleveranciers voldoen aan de eisen op het gebied van duurzaamheid, milieu, veiligheid en kwaliteit. Op dit moment wordt het certificaat steeds meer van belang bij bouwbedrijven en ook vaker als vereiste gezien bij de bouw van Nederlandse bedrijven.

 

 

BES 6001 Delft Profielen

 

Met het behalen van dit certificaat wordt ingespeeld op de toekomst. Voor de komende periode gaat Delft Profielen zich richten op het behalen van de norm FM standaard 4451 op verschillende platen. Daarmee kan aangetoond worden dat het product wat geleverd wordt voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Niet alleen fijn om te weten dat de producten van goede kwaliteit zijn maar het gebruik van FM approved producten brengt ook een financieel voordeel met zich mee. De verzekering van een gebouw is in veel gevallen goedkoper omdat het gebruikte product van een bepaalde kwaliteit is. FM Approval is onderdeel van de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij FM Global. Het is een van de hoogst haalbare kwalitatieve keurmerken voor producten en/of systemen op het gebied van risicobeperking en schadepreventie.

 

Klik hier om het certificaat te bekijken.