De afgelopen jaren is de Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG-NET) van een traditionele brancheverenging getransformeerd naar een moderne netwerkvereniging. Als trouw lid is Delft Profielen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2020, in de verschijning van Emile van Hout, toegetreden tot het bestuur van MDG-NET. “Ik wil een verfrissende, actieve, menselijke bestuurder zijn, die goed benaderbaar is.”

 

Er is een trend gaande, waarbij de metaalbranche langzaam wordt ingehaald door kunststof- en houtleveranciers. De branche verliest zijn grip op de markt en laat volgens Van Hout onnodig kansen verloren gaan. Toch heeft het kersverse bestuurslid zo zijn ideeën om het tij te keren, waar hij als bestuurder maar al te graag zijn tanden wil inzetten. “Wij zouden als bedrijven veel meer bij elkaar moeten kijken, waar we de branche kunnen verbeteren. Als je als branche iets wilt, dan moet je geen geheimen voor elkaar hebben”, constateert sales manager Emile van Hout. Dat het niet alleen grootspraak is, blijkt wel uit het feit dat Delf Profielen in 2017 als eerste toeleverancier van metalen dak- en gevelmaterialen zijn deuren openzette voor branchegenoten. Het bleek een eerste aanzet voor het organiseren van periodieke, actieve meetings om het netwerken te bevorderen.

 

Toegankelijker voor kleinere bedrijven

“MDG-NET is altijd gedragen door de grootste bedrijven van Nederland, waar we dankbaar voor zijn. Maar de wereld is groter dan alleen kartrekkers als Tata Steel of ArcelorMittal. Het wordt tijd dat ook kleinere bedrijven op de voorgrond treden.” Van Hout heeft het gevoel dat potentiële MDG-leden de drempel om toe te treden, te hoog vinden. Dat zou vooral komen door het grote aantal prestige leden, die de vereniging rijk is. “Ik weet nu al zo’n 25 kleinere bedrijven, die ik in 2020 aan boord wil halen. We moeten de drempel verlagen, op de ouderwetse manier doorgaan is een uitstervend verhaal.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgen voor meer merkbeleving 

Buiten het verder uitbouwen van een sterke netwerkorganisatie zou het voor wederzijdse kennisoverdracht goed zijn, wanneer meer jongeren zich bij MDG-NET zouden aansluiten, aldus Van Hout. Ook wil hij in zijn rol als bestuurslid meer doen aan merkbeleving. Die zou bij andere branches veel groter zijn. Betrokkenheid van ook de kleinere bedrijven uit de branche en jaarlijkse bedrijfsbezoeken zou MDG-NET volgens Van Hout meer zichtbaar moeten maken.

 

Europese branchevereniging

“MDG-NET zal altijd de focus houden op de promotie van dak- en gevelmaterialen, het waarborgen van de kwaliteit en het vaststellen van de richtlijnen. Daar conformeren wij onszelf als Delft Profielen ook aan. In de toekomst zouden we ons als MDG-NET eventueel bij een Europese branchevereniging kunnen aansluiten”, aldus Van Hout.